שם פרטי שם משפחה שנת לידה מגדר מקצה מועדון
נועה כנפו 1994 נקבה מקצה 10 ק"מ תחרותי (אורח/ת)
אהד דביש 1999 זכר מקצה 10 ק"מ תחרותי (אורח/ת)
עידו טואשי 1999 זכר מקצה 10 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
שמוליק יונס 1975 זכר מקצה 5 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
עידן רבין 2000 זכר מקצה 10 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
Rivkah Cooper 1951 נקבה מקצה 5 ק"מ תחרותי (תושב/ת) Hadassah-Israel
דניאל רוז 1977 זכר מקצה 5 ק"מ תחרותי (תושב/ת) כל יום הוא יום טוב במיוחד היום
שרון אביב 1982 זכר מקצה 10 ק"מ תחרותי (תושב/ת) אדם חן
רן מינץ 1987 זכר מקצה 10 ק"מ תחרותי (תושב/ת) אדם חן
אלכס חם לי ביליק 1985 זכר מקצה 10 ק"מ תחרותי (תושב/ת) אדם חן
אלחנדר שטיינברג 1980 זכר מקצה 10 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
נאוה בן משה 1963 נקבה מקצה 10 ק"מ תחרותי (תושב/ת) אדם חן
דוד נחנברג 1962 זכר מקצה 5 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
יונתן שגיב 1974 זכר מקצה 10 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
רותם דנינו 1990 נקבה מקצה 5 ק"מ תחרותי (אורח/ת)
חננאל סעד 1993 זכר מקצה 5 ק"מ תחרותי (אורח/ת)
נדב שרמן 1983 זכר מקצה 10 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
דימה לנדרמן 1969 זכר מקצה 5 ק"מ תחרותי (אורח/ת)
יאיר לנדרמן 2009 זכר מקצה 5 ק"מ תחרותי (אורח/ת)
תומר לוי 2009 זכר מקצה 5 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
שי מלר 1971 זכר מקצה 5 ק"מ תחרותי (אורח/ת)
ציגי אבני 1959 זכר מקצה 10 ק"מ תחרותי (תושב/ת) Anatomic
ענת גרינשפן כהן 1988 נקבה מקצה 10 ק"מ תחרותי (תושב/ת) אדם חן
רויאל פרחי 2002 נקבה מקצה 5 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
עומר שטרית 2018 נקבה מקצה אפרוחים 300 מ'
מיכאל אדלמן 1980 זכר מקצה 10 ק"מ תחרותי (אורח/ת) אדם חן
איתמר בנימין 2005 זכר מקצה 10 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
איתי מגידיש 2017 זכר מקצה 1.8 ק"מ עממי
יואב מגידיש 2019 זכר מקצה 1.8 ק"מ עממי
איילה אהרון 2019 נקבה מקצה אפרוחים 300 מ'
טל מגידיש 1990 זכר מקצה 1.8 ק"מ עממי
איתן פורוס 2017 זכר מקצה אפרוחים 300 מ' הפורוסים
נוגה פורוס 2013 נקבה מקצה 1.8 ק"מ עממי הפורוסים
אורלי פורוס 1984 נקבה מקצה אפרוחים 300 מ' הפורוסים
איתמר פורוס 2010 זכר מקצה 1.8 ק"מ תחרותי הפורוסים
עומר פורוס 1983 זכר מקצה 1.8 ק"מ תחרותי הפורוסים
נוגה לוינזון 2019 נקבה מקצה אפרוחים 300 מ'
אלן דייויס 1952 נקבה מקצה 5 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
אלן דייויס 1952 נקבה מקצה 5 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
אבי ענבר 1980 זכר מקצה אפרוחים 300 מ'
חיים כהן 1968 זכר מקצה 10 ק"מ תחרותי (תושב/ת) אדם חן
זוהר שוסטר שטיניץ 2019 נקבה מקצה אפרוחים 300 מ'
איתן ורנר 2019 זכר מקצה אפרוחים 300 מ'
לידור דוידיאן 1988 זכר מקצה 1.8 ק"מ תחרותי
הילה דוידיאן 1988 נקבה מקצה 1.8 ק"מ תחרותי
איתן חנקין בן הרוש 2017 זכר מקצה אפרוחים 300 מ'
Abby Kugelman 2005 נקבה מקצה 1.8 ק"מ תחרותי
vicki mager 1950 נקבה מקצה 5 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
עידו אברהמס 2018 זכר מקצה אפרוחים 300 מ'
רינה הירש 1984 נקבה מקצה 10 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
נועם גורנלר 2010 נקבה מקצה 5 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
ישראל גורנלר 1977 זכר מקצה 5 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
מוסאי יניב 1978 זכר מקצה 5 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
יוני דרעי 1986 זכר מקצה 10 ק"מ תחרותי (תושב/ת) אדם חן
חגי מאירי 1966 זכר מקצה 5 ק"מ תחרותי (תושב/ת) Anatomic
עומרי מאירי 2005 זכר מקצה אפרוחים 300 מ'
סיון מלר 2011 נקבה מקצה 5 ק"מ תחרותי (אורח/ת)
דליה סיימונס 1981 נקבה מקצה 5 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
ליאן גדליהו 2009 נקבה מקצה 5 ק"מ תחרותי (תושב/ת) RUn2Tri
חיים טייב 1974 זכר מקצה 1.8 ק"מ עממי
מיה יפה 1982 נקבה מקצה 5 ק"מ תחרותי (תושב/ת) RUN2TRI
אורטל קוצינסקי 1985 נקבה מקצה 1.8 ק"מ עממי
הילה בר און 1987 נקבה מקצה 1.8 ק"מ עממי
עדו בר און 1987 זכר מקצה 1.8 ק"מ עממי ענבלים
יהודית נחמיאס 1985 נקבה מקצה 10 ק"מ תחרותי (תושב/ת) Elirun
רוני בר און 1948 זכר מקצה 1.8 ק"מ עממי
עזרי שומכר 1991 זכר מקצה 10 ק"מ תחרותי (אורח/ת)
רחלי דריישפיץ 1983 נקבה מקצה 1.8 ק"מ עממי
שוריק דריישפיץ 1984 זכר מקצה 1.8 ק"מ עממי
יובל זונטג 1984 זכר מקצה 1.8 ק"מ עממי
אביטל זונטג 1984 נקבה מקצה 1.8 ק"מ עממי
אלישבע אוייר 1999 נקבה מקצה 10 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
רופש מזור 1974 זכר מקצה 10 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
עדן כץ 2018 נקבה מקצה אפרוחים 300 מ'
עילאי בורוכוב 2003 זכר מקצה 5 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
אושרי הר אבן 1983 זכר מקצה 1.8 ק"מ עממי
עמרי שרמן 1984 זכר מקצה 10 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
עטרה ליבמן 1978 נקבה מקצה 1.8 ק"מ עממי
דוד ליבמן 1972 זכר מקצה 1.8 ק"מ עממי
קובי ליבמן 2010 זכר מקצה 1.8 ק"מ עממי
אריאלה ליבמן 2011 נקבה מקצה 1.8 ק"מ עממי
איתן וייס 1988 זכר מקצה 1.8 ק"מ עממי
תום וייס 2019 נקבה מקצה 1.8 ק"מ עממי
שי קוגניצקי 1979 זכר מקצה 1.8 ק"מ עממי
ליאור בלומנטל 2002 נקבה מקצה 5 ק"מ תחרותי (תושב/ת) פרטי
יעקב מאוזר 1974 זכר מקצה 10 ק"מ תחרותי (אורח/ת)
תמר גרונדלנד 2020 נקבה מקצה אפרוחים 300 מ'
NATAN GRUNDLAND 1983 זכר מקצה 10 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
שרון אופיר 1969 נקבה מקצה 5 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
עמית קלפפיש 1969 זכר מקצה 10 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
רם ראסן 1980 זכר מקצה 1.8 ק"מ עממי
הילה ראסן כהן 1986 נקבה מקצה 1.8 ק"מ עממי
יוגב ראסן כהן 2017 זכר מקצה 1.8 ק"מ עממי
תבור ראסן כהן 2020 זכר מקצה 1.8 ק"מ עממי
יונתן קרוצ'י 2003 זכר מקצה 10 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
ליאון מנשה 1985 זכר מקצה 1.8 ק"מ עממי
ליאור בסון 1981 זכר מקצה 10 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
סלומון אמרגי 1974 זכר מקצה 1.8 ק"מ תחרותי
נועם פריד 1977 זכר מקצה 5 ק"מ תחרותי (תושב/ת) בהוקרה לחיילי צה"ל
אופיר מסלאתי 2018 נקבה מקצה 1.8 ק"מ עממי
רז מסלאתי 1986 זכר מקצה 1.8 ק"מ עממי
עוז נאסה 1986 זכר מקצה 1.8 ק"מ תחרותי
מיטל נאסה 1987 נקבה מקצה 1.8 ק"מ תחרותי
מוריה מסלאתי 1990 נקבה מקצה 1.8 ק"מ עממי
RAMY LOPOVITCHI 1975 זכר מקצה 10 ק"מ תחרותי (תושב/ת) IOT
יפתח שדלצקי 1992 זכר מקצה 10 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
לירן אלזם 1981 זכר מקצה 1.8 ק"מ עממי
איתן מנור 1951 זכר מקצה 5 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
עדן דנן 1982 נקבה מקצה 5 ק"מ תחרותי (אורח/ת)
גיל מרחבי 1973 זכר מקצה 1.8 ק"מ תחרותי
הילה הלד 1976 נקבה מקצה 1.8 ק"מ עממי
אורון בראל 2014 זכר מקצה 1.8 ק"מ עממי
מאיר כדרא 1979 זכר מקצה אפרוחים 300 מ'
נתלי רז 1980 נקבה מקצה 1.8 ק"מ עממי
מנור זיסקינד זיסקינד 2020 נקבה מקצה אפרוחים 300 מ'
אליה ווקנין 2018 זכר מקצה אפרוחים 300 מ'
לירן ווקנין 2020 זכר מקצה אפרוחים 300 מ'
אורי גדרון 1978 זכר מקצה 10 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
אורי גדרון 1978 זכר מקצה 1.8 ק"מ עממי
דוד שימול 1964 זכר מקצה 10 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
Bernard Wolfberg 1943 זכר מקצה 1.8 ק"מ תחרותי
איתי אלבז 2019 זכר מקצה אפרוחים 300 מ'
סיון קוקה 1982 נקבה מקצה 1.8 ק"מ עממי
משה סדרו 1981 זכר מקצה 1.8 ק"מ עממי
אבי כרמל 1973 זכר מקצה 1.8 ק"מ עממי
יוסף אגמי 1984 זכר מקצה 1.8 ק"מ עממי
יונית סלובינסקי 1985 נקבה מקצה 1.8 ק"מ תחרותי
עינת בנדט 1978 נקבה מקצה 1.8 ק"מ עממי
אורן סנדרוסי 1970 זכר מקצה 5 ק"מ תחרותי (תושב/ת) אנטומיק
אמיר ראובני 1961 זכר מקצה 10 ק"מ תחרותי (אורח/ת)
מאיה סלע 1999 נקבה מקצה 10 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
אורין בוגנים 2018 נקבה מקצה אפרוחים 300 מ'
עמי נבון 1956 זכר מקצה 10 ק"מ תחרותי (תושב/ת) רצים ותורמים לקהילה
יהונתן בני 2003 זכר מקצה 10 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
איב לישנר פרויד 1977 נקבה מקצה 5 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
איל יעקבסון 1970 זכר מקצה 5 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
מאיה דבורי יעקבסון 1974 נקבה מקצה 1.8 ק"מ עממי
ניסים עוזיאל 1972 זכר מקצה 5 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
אסף הררי 1987 זכר מקצה 1.8 ק"מ עממי
אביב ציטרונבלט 1977 זכר מקצה 5 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
כחל ציטרונבלט 2020 נקבה מקצה אפרוחים 300 מ'
רון אביטל 1971 זכר מקצה 5 ק"מ תחרותי (אורח/ת)
אגם אביטל 2006 נקבה מקצה 5 ק"מ תחרותי (אורח/ת)
אופק אביטל 2010 זכר מקצה 5 ק"מ תחרותי (אורח/ת)
עוז שבי 1981 זכר מקצה 1.8 ק"מ עממי
ערן אשכנזי 1981 זכר מקצה 1.8 ק"מ עממי
רימון בן ישי ציטרונבלט 1979 נקבה מקצה 5 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
איתן כהן 1995 זכר מקצה 5 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
ליאור חגי 1996 זכר מקצה 5 ק"מ תחרותי (אורח/ת)
אורן כהן 1974 זכר מקצה 1.8 ק"מ תחרותי
תהל כהן 2010 נקבה מקצה 1.8 ק"מ תחרותי
סתיו רונן 1996 נקבה מקצה 5 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
נטע גרבינר 1983 נקבה מקצה 5 ק"מ תחרותי (תושב/ת) מעוז טריאתלון
יוסי ברקן 1986 זכר מקצה 1.8 ק"מ עממי
עידו טויזר 2018 זכר מקצה אפרוחים 300 מ'
איתי חן 1973 זכר מקצה 1.8 ק"מ עממי
הילה דביר 1981 נקבה מקצה 1.8 ק"מ עממי
עמרי דביר 1980 זכר מקצה 1.8 ק"מ תחרותי
גדעון שגיא 1977 זכר מקצה 10 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
רמי כהן 1980 זכר מקצה אפרוחים 300 מ'
רמי כהן 1980 זכר מקצה 10 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
ינקו שרגא 1978 זכר מקצה 1.8 ק"מ תחרותי מכבי לוד
עיטם גלינרט 2013 זכר מקצה 5 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
רומן דוידוב 1988 זכר מקצה 10 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
מרגרט דוידוב 2019 נקבה מקצה אפרוחים 300 מ'
אנה דוידוב 1990 נקבה מקצה 1.8 ק"מ עממי
גלעד ישראלי 1978 זכר מקצה 1.8 ק"מ תחרותי
ליאור אלקיים 1981 זכר מקצה 1.8 ק"מ עממי
שירן מאור אלקיים 1985 נקבה מקצה 1.8 ק"מ עממי
אסף שריג 1977 זכר מקצה 10 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
ירון פונק 2019 זכר מקצה אפרוחים 300 מ'
יהודית נודל 1951 נקבה מקצה 10 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
איתי פירוגובסקי 2010 זכר מקצה 1.8 ק"מ תחרותי מעוז טריאתלון
יבגני פירוגובסקי 1979 זכר מקצה 5 ק"מ תחרותי (אורח/ת)
אנה פרסמן 1985 נקבה מקצה 1.8 ק"מ עממי
בן כץ 1985 זכר מקצה 10 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
אלה גואטה 2019 נקבה מקצה אפרוחים 300 מ'
רז גואטה 1985 זכר מקצה 1.8 ק"מ עממי
לירון גואטה 1985 נקבה מקצה 1.8 ק"מ עממי
עידן סטודניה 1986 זכר מקצה 1.8 ק"מ עממי
יערית ברוש 1980 נקבה מקצה 1.8 ק"מ עממי חוט השני
מורן תורקיה 1986 נקבה מקצה 1.8 ק"מ עממי חוט השני
עומרי תורקיה 1985 זכר מקצה 1.8 ק"מ עממי חוט השני
מיטל טרבלסי 1985 נקבה מקצה 1.8 ק"מ עממי
עידו גרנות 1982 זכר מקצה 1.8 ק"מ עממי
רבקה הוקלי 1981 נקבה מקצה 1.8 ק"מ עממי
שיינא הוקלי 2007 נקבה מקצה 1.8 ק"מ עממי
אליענה הוקלי 2014 נקבה מקצה 1.8 ק"מ עממי
שיקו כהן 1983 זכר מקצה אפרוחים 300 מ'
עדינה הוקלי 2007 נקבה מקצה 1.8 ק"מ עממי
קרן רז-נצר 1975 נקבה מקצה 10 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
נהוראי נתן 2010 זכר מקצה 5 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
גילה שבתאי 1976 נקבה מקצה 1.8 ק"מ עממי חוט השני
עידו ברקת 1984 זכר מקצה 1.8 ק"מ עממי
יוחאי גלבוע 1987 זכר מקצה 5 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
אורי גלבוע 2019 זכר מקצה 1.8 ק"מ עממי
עומר גלבוע 2016 זכר מקצה 1.8 ק"מ תחרותי
נטלי גלבוע 1991 נקבה מקצה 1.8 ק"מ עממי
Chezki Cohen 1986 זכר מקצה 10 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
דוד כהן 1989 זכר מקצה 10 ק"מ תחרותי (אורח/ת)
רעות בן ארוש 1987 נקבה מקצה 1.8 ק"מ עממי
אתי בכר-פרץ 1983 נקבה מקצה 1.8 ק"מ עממי
קובי בכר 1980 זכר מקצה 1.8 ק"מ עממי
Gaia Wayn 2005 נקבה מקצה 10 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
זיו גולדשטיין 1986 זכר מקצה 1.8 ק"מ עממי חוט השני
עמית יאיר 2018 זכר מקצה אפרוחים 300 מ'
נויה מאירוביץ 2018 נקבה מקצה אפרוחים 300 מ'
יובל שורץ 2018 נקבה מקצה אפרוחים 300 מ'
קובי דנק 1976 זכר מקצה 1.8 ק"מ תחרותי
מיכאל וידרביץ 1972 זכר מקצה 10 ק"מ תחרותי (אורח/ת)
מאור בן אודיז 2017 נקבה מקצה אפרוחים 300 מ'
Sebastian Zupnik 1973 זכר מקצה 1.8 ק"מ עממי
אליוט טורוול 1980 זכר מקצה 10 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
מאור ברהום 2017 זכר מקצה אפרוחים 300 מ'
רונית טורוול 1983 נקבה מקצה 10 ק"מ תחרותי (תושב/ת) אדם חן
עמיחי טורוול 2010 זכר מקצה 5 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
גפן טורוול 2013 נקבה מקצה 1.8 ק"מ עממי
נטע דוד מצקין 2015 זכר מקצה אפרוחים 300 מ'
שיר מצקין 2019 זכר מקצה אפרוחים 300 מ'
אריאל נקצ'ה פולאט 1979 זכר מקצה 1.8 ק"מ עממי
שרית יצחקי 1976 נקבה מקצה 1.8 ק"מ עממי
רועי יצחקי 1976 זכר מקצה 1.8 ק"מ עממי
אריאל שוחט 1982 זכר מקצה 1.8 ק"מ עממי
רוני שוחט 1981 נקבה מקצה 1.8 ק"מ עממי
אלמוג שוחט 2014 נקבה מקצה 1.8 ק"מ עממי
פבל קסלמן 1979 זכר מקצה 1.8 ק"מ עממי
David Metser 1973 זכר מקצה 5 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
ליאורה מילין 1986 נקבה מקצה 1.8 ק"מ תחרותי
תום מילין 1985 זכר מקצה 1.8 ק"מ תחרותי
גבי לוין 1969 זכר מקצה 10 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
דורון גונן 1969 זכר מקצה 10 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
יובל בן דב 1973 זכר מקצה 1.8 ק"מ עממי The ben-dov's
Moriah Koch 2015 נקבה מקצה 1.8 ק"מ עממי
זוהר מינץ 2013 זכר מקצה 1.8 ק"מ עממי
אוהד מינץ 1981 זכר מקצה 1.8 ק"מ עממי
אורי גופר 1973 זכר מקצה 10 ק"מ תחרותי (אורח/ת) Run2Tri
הילה לוינשטיין 1975 נקבה מקצה 10 ק"מ תחרותי (תושב/ת) Run2tri
רוני ארמוני 2017 נקבה מקצה אפרוחים 300 מ' חוט השני
Chen Scheuermann 1986 זכר מקצה 10 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
ליאם שדה 2020 זכר מקצה אפרוחים 300 מ'
אשר שדה 2017 זכר מקצה אפרוחים 300 מ'
מריאנה שדה 1981 נקבה מקצה אפרוחים 300 מ'
ניר שדה 1964 זכר מקצה אפרוחים 300 מ'
אבירם מקמל 2000 זכר מקצה 10 ק"מ תחרותי (אורח/ת)
עומר טמיר 2000 זכר מקצה 10 ק"מ תחרותי (אורח/ת)
עילאי אלמליח 2018 זכר מקצה אפרוחים 300 מ'
אראל אלמליח 2019 זכר מקצה אפרוחים 300 מ'
עומר ויסברוד 1983 זכר מקצה 1.8 ק"מ עממי
רועי ויסברוד 2019 זכר מקצה אפרוחים 300 מ'
אופיר בראל 1997 זכר מקצה 5 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
גייל בראל 2010 נקבה מקצה 5 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
רוני טלמור 1972 נקבה מקצה 10 ק"מ תחרותי (אורח/ת)
שירי זיגלר 1988 נקבה מקצה 1.8 ק"מ עממי
תומר שלום 1979 זכר מקצה 1.8 ק"מ תחרותי
שירי זיגלר 1985 זכר מקצה 1.8 ק"מ עממי
שירה נוימן פרנקו 1976 נקבה מקצה 5 ק"מ תחרותי (אורח/ת)
נועה צרפתי 1977 נקבה מקצה 1.8 ק"מ עממי
רוי ספיר 1961 זכר מקצה 5 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
אהרון יעקבסון 2007 זכר מקצה 5 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
פול יעקבסון 1975 זכר מקצה 5 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
ליאור גולדהמר להב 1976 זכר מקצה 10 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
אברהם חושן 1967 זכר מקצה 10 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
רפאל לוטן 1971 זכר מקצה 10 ק"מ תחרותי (אורח/ת) L
סער לוטן 1998 זכר מקצה 10 ק"מ תחרותי (אורח/ת)
הגר זילברשטיין 1984 נקבה מקצה 1.8 ק"מ עממי
יוסי טחובר 1979 זכר מקצה 1.8 ק"מ עממי
נעה טחובר 1984 נקבה מקצה 1.8 ק"מ עממי
אליהו יפרח 1983 זכר מקצה 1.8 ק"מ עממי
מיכאל ואטנמכר 1977 זכר מקצה 10 ק"מ תחרותי (אורח/ת)
גלית קסיר 1977 נקבה מקצה 1.8 ק"מ עממי
אורי קסיר 1976 זכר מקצה 1.8 ק"מ עממי
עזרא פינקלשטיין 1998 זכר מקצה 5 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
גל בורובוי 2001 זכר מקצה 5 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
עינת אדרי 1978 נקבה מקצה 5 ק"מ תחרותי (אורח/ת) Run2tri
גבי דמבוריץ 1984 זכר מקצה 10 ק"מ תחרותי (אורח/ת) Morfit running club
שחם לביא 1985 זכר מקצה 1.8 ק"מ עממי
דניאל שבס 1978 נקבה מקצה 1.8 ק"מ עממי
בועז שבס 1976 זכר מקצה 1.8 ק"מ עממי
אודי בן אמתי 1985 זכר מקצה 1.8 ק"מ עממי
בן בכר 1984 זכר מקצה 1.8 ק"מ עממי
אור רז 1995 זכר מקצה 10 ק"מ תחרותי (אורח/ת)
דביר גור 2019 זכר מקצה אפרוחים 300 מ'
רועי גור 1986 זכר מקצה אפרוחים 300 מ'
Ya Sha 1975 זכר מקצה 1.8 ק"מ תחרותי נעמי
עמית בראונשטיין 2019 זכר מקצה אפרוחים 300 מ'
עמית גנאטק 1976 זכר מקצה 5 ק"מ תחרותי (תושב/ת) הורים לכושר
דידי גנאטק 1979 נקבה מקצה 1.8 ק"מ עממי
אמיר שמידט 1983 זכר מקצה 1.8 ק"מ עממי
שי פרומוביץ 1972 זכר מקצה 5 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
נדב פרומוביץ 1999 זכר מקצה 5 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
אוהד פרומוביץ 2004 זכר מקצה 5 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
עומר פרומוביץ 2008 זכר מקצה 5 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
טליה כהן 1981 נקבה מקצה 5 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
טליה כהן 1981 זכר מקצה 5 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
קים בראונשטיין 1988 זכר מקצה 1.8 ק"מ עממי
חנה גסו 1963 נקבה מקצה 10 ק"מ תחרותי (תושב/ת) אדם חן
יואל פרוביזור 1983 זכר מקצה 10 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
גוש הוקלי 1980 זכר מקצה 1.8 ק"מ עממי
בועז הרשקוביץ 2007 זכר מקצה 5 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
שוהם הרשקוביץ 2011 נקבה מקצה 5 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
חנה לאה דרור 1984 נקבה מקצה 10 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
חיים קליפה 1965 זכר מקצה 10 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
שרה שאף 1997 נקבה מקצה 10 ק"מ תחרותי (אורח/ת) RUN2tri
עדן דרור 2005 זכר מקצה 10 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
גיא לסט 1980 זכר מקצה 1.8 ק"מ עממי
יוסי רובין 1974 זכר מקצה 1.8 ק"מ תחרותי
מיה לס 1976 נקבה מקצה 5 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
לימור אגניהו 1980 נקבה מקצה אפרוחים 300 מ'
צחי רז 1984 זכר מקצה 1.8 ק"מ עממי
אלון גולדשטיין 1978 זכר מקצה 10 ק"מ תחרותי (אורח/ת)
יעל גולדשטיין 2012 נקבה מקצה 1.8 ק"מ תחרותי Run4Fun
לירז חיון 1984 נקבה מקצה 1.8 ק"מ עממי
עמית חיון 1977 זכר מקצה 1.8 ק"מ עממי
מרינה קמינסקי 1987 נקבה מקצה 1.8 ק"מ תחרותי
יהודה שטקל 1970 זכר מקצה 10 ק"מ תחרותי (תושב/ת) RUN4FUN
אורן להב 1973 זכר מקצה 1.8 ק"מ עממי
יעלי לנג 1994 נקבה מקצה 10 ק"מ תחרותי (תושב/ת) Run To Tri
מיטל רוזן 2000 נקבה מקצה 1.8 ק"מ תחרותי
אריה בק 1974 זכר מקצה 1.8 ק"מ עממי
Lia Aizenshtad 1985 נקבה מקצה אפרוחים 300 מ'
נטלי ולנציה 1976 נקבה מקצה 5 ק"מ תחרותי (אורח/ת) קבוצת ריצה
נמרוד נתן 1986 זכר מקצה 1.8 ק"מ עממי
מור כהן 1992 זכר מקצה 1.8 ק"מ עממי
נורית כהן 1992 נקבה מקצה 1.8 ק"מ עממי
דוד כהן 2015 זכר מקצה 1.8 ק"מ עממי
הללי כהן 2016 נקבה מקצה 1.8 ק"מ עממי
מור כהן 2019 זכר מקצה 1.8 ק"מ עממי
ניר אלכורצ 1984 זכר מקצה 1.8 ק"מ עממי
Daniela Lachster 1974 נקבה מקצה אפרוחים 300 מ'
עידן בלינדה 2000 זכר מקצה 5 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
אופיר דה לאו 2002 נקבה מקצה 5 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
מרום גורין 1982 זכר מקצה 5 ק"מ תחרותי (אורח/ת)
רן סלבצקי 1983 זכר מקצה 1.8 ק"מ עממי
ירון טמם 1977 זכר מקצה 5 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
יהל רקח-לויה 2019 נקבה מקצה אפרוחים 300 מ' אדם חן
ערן רקח-לויה 2018 זכר מקצה אפרוחים 300 מ' אדם חן
עומר לויה 1983 זכר מקצה 10 ק"מ תחרותי (תושב/ת) אדם חן
יואב אריאל אליאסף 1998 זכר מקצה 5 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
נועה סליגסון 2019 נקבה מקצה אפרוחים 300 מ'
עזרי סליגסון 2015 זכר מקצה אפרוחים 300 מ'
רבקה סליגסון 1991 נקבה מקצה אפרוחים 300 מ'
שמשון סליגסון 1990 זכר מקצה אפרוחים 300 מ'
איתי קסירר 2004 זכר מקצה 10 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
Ignacio Zupnik 2003 זכר מקצה אפרוחים 300 מ'
גידי כהן 1980 זכר מקצה 5 ק"מ תחרותי (תושב/ת) קל בקרב
ארז אזולאי 1984 זכר מקצה 5 ק"מ תחרותי (אורח/ת)
יונתן ברוד 2020 זכר מקצה אפרוחים 300 מ'
גילי ברוד 2018 נקבה מקצה אפרוחים 300 מ'
יאיר ברוד 2019 זכר מקצה אפרוחים 300 מ'
יפה זיתוני 1975 נקבה מקצה 1.8 ק"מ עממי
עידו זיתוני 2005 זכר מקצה אפרוחים 300 מ'
טל כהן 1975 זכר מקצה 10 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
תמר חוטר אבירם 1983 נקבה מקצה 5 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
אוהד שחר 1980 זכר מקצה 10 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
יואב בלימן 1981 זכר מקצה 1.8 ק"מ תחרותי
גאיה בן שושן-ברבי 2018 נקבה מקצה אפרוחים 300 מ'
זהר שמש 2018 נקבה מקצה 1.8 ק"מ עממי
אור שמש 2014 נקבה מקצה 1.8 ק"מ עממי
ליה שמש 2011 נקבה מקצה 1.8 ק"מ עממי
הדס שמש 1982 נקבה מקצה 1.8 ק"מ עממי
יניב שמש 1981 זכר מקצה 1.8 ק"מ עממי
Yehonatan Elmakayes 2002 זכר מקצה 5 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
Esther Azar 2003 נקבה מקצה 5 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
גידי זילברשלג 1973 זכר מקצה 10 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
דניאל סקלר 1971 זכר מקצה 5 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
גנאדי חיוט 1958 זכר מקצה 10 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
איילת קולודנר 1972 נקבה מקצה 10 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
אלה חיוט 1963 נקבה מקצה 1.8 ק"מ עממי
אמנון שמואלי 1970 זכר מקצה 10 ק"מ תחרותי (תושב/ת) פרטי
אדוה אלאב 1977 נקבה מקצה 1.8 ק"מ עממי The Bendov's
יוסי יורש 1968 זכר מקצה 5 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
תמר יורש 2001 נקבה מקצה אפרוחים 300 מ'
תמר יורש 2001 נקבה מקצה 5 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
Mia Harari 2019 נקבה מקצה אפרוחים 300 מ'
דניאלה מור 1978 נקבה מקצה 5 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
עמירם קוצ'ינסקי 1977 זכר מקצה 1.8 ק"מ עממי
נגה אופק 1976 נקבה מקצה 1.8 ק"מ עממי חוט השני
סוזן שאף 1966 נקבה מקצה 5 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
עידן פימה 2017 זכר מקצה אפרוחים 300 מ'
אגם פימה 2020 נקבה מקצה אפרוחים 300 מ'
איציק מזרחי 1973 זכר מקצה 5 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
ליה מזרחי 2017 נקבה מקצה 1.8 ק"מ עממי
איסי שלומוף 1971 זכר מקצה 5 ק"מ תחרותי (תושב/ת) מועדון ארוחת הבוקר
ניצן שטרק לןיט 1986 נקבה מקצה 5 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
איתי גולדשמיט 2018 זכר מקצה אפרוחים 300 מ'
קרן גולדשמיט 1983 נקבה מקצה 1.8 ק"מ עממי
אילן גולדשמיט 1983 זכר מקצה אפרוחים 300 מ'
גלעד בר-לב 1981 זכר מקצה 5 ק"מ תחרותי (אורח/ת)
אופיר גולן 1970 זכר מקצה 10 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
בנעד ניצן 2015 זכר מקצה אפרוחים 300 מ'
דניאל רוז 1977 זכר מקצה 5 ק"מ תחרותי (תושב/ת) כל יום הוא יום טוב במיוחד היום
יורם לוי 1947 זכר מקצה 10 ק"מ תחרותי (אורח/ת)
Boris Barahovski 1950 זכר מקצה 10 ק"מ תחרותי (תושב/ת)
אסף פאר 1972 זכר מקצה 1.8 ק"מ עממי
אלון פרנק 2007 זכר מקצה 5 ק"מ תחרותי (אורח/ת)
יוסי קורן 1968 זכר מקצה 5 ק"מ תחרותי (אורח/ת)
אלון טל 1960 זכר מקצה 10 ק"מ תחרותי (תושב/ת)